Projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” zrealizowany został w latach 2007-2010. Jego celem było kompleksowe zabezpieczenie oraz wprowadzenie do obiegu naukowego i kulturalnego zbiorów pięciu cieszyńskich instytucji bibliotecznych i archiwalnych, a mianowicie: Książnicy Cieszyńskiej, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie, Biblioteki i Archiwum im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Archiwum i Biblioteki Konwentu Zakonu Bonifratrów oraz Biblioteki Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Wartość projektu wyniosła ogółem 2 027 185 Euro, która to kwota w 81,78 procentach (tj. 1 657 832 Euro) pokryta została ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w części równej 334 000 zł z dotacji pochodzącej z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rezultacie projektu:
• wyremontowano i wyposażono siedziby pięciu bibliotek i archiwów,
• zmodernizowano pracownię konserwatorską Książnicy Cieszyńskiej,
• zdezynfekowano, oczyszczono i poddano zabiegom introligatorskim 43 000 woluminów oraz 900 metrów bieżących akt archiwalnych,
• kompleksowej konserwacji poddano 144 manuskrypty i druki,
• skatalogowano ponad 37 500 woluminów (w tym przede wszystkim starych druków i/lub kodeksów rękopiśmiennych) oraz 60 metrów bieżących archiwaliów,
• zdigitalizowano i zmikrofilmowano ok. 570 000 stron dawnej prasy, rękopisów oraz starych druków,
• do użytku publicznego oddano Muzeum Protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim,
• uruchomiono „Szlak cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych”, wyposażając go w zestaw wydanych drukiem przewodników i informatorów.

Kalendarium

Aktualności, Ciekawostki

Bracia miłosierdzia

Twórcą zakonu Braci Miłosierdzia zwanych Bonifratrami jest portugalski święty – Jan Boży żyjący w XVI w., uważany za pioniera współczesnego szpitalnictwa. Jego sposób bycia i charyzma sprawiły, że znalazł naśladowców swojej misji pomocy bliźnim oraz sponsorów, którzy ofiarowali pieniądze na budowę bardzo Czytaj dalej…

Uzdrowiska Śląska Cieszyńskiego

W zbiorach działu kartografii Muzeum w Cieszynie znajduje się najstarsza, pochodząca z 1724 r. mapa Księstwa Cieszyńskiego, na której widnieje łaciński tekst, spełniający funkcję współczesnej reklamy regionalnej.

Witryny beneficjentów

Zapraszamy do odwiedzenia witryn projektu “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, prowadzonych przez poszczególnych partnerów.

Czarownica powołana

„Czarownica powołana albo krótka nauka i przestroga ze strony czarownic” to tytuł krótkiej rozprawy, która wchodzi w skład należącej do Książnicy Cieszyńskiej kolekcji Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Otwarcie Muzeum Protestantyzmu

Cesarski orzeł wieńczący laskę Ludwika Zinzendorfa, Pamiętniki kościoła ewangelickiego z 1809 roku, szulki wigilijne … Wymienione przedmioty skrywają wiele tajemnic a odkrycie ich zmienia nasze wyobrażenie o świecie.

Śląska Biblioteka Cyfrowa w Cieszynie

23 stycznia 2009 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej nastąpiło podpisanie porozumienia, na mocy którego Książnica dołączyła do grona instytucji współtworzących Śląską Bibliotekę Cyfrową. Dokumentów, otwierający przed Książnicą Cieszyńską

Zakup gablot prezentacyjnych

Projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” to nie tylko konserwacja i zabezpieczenie zbiorów ale również ich promocja i udostępnianie szerszemu kręgowi odbiorców.

Formularz kontaktowy

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46 tel./fax: +48 (33) 851 46 77

Skontaktuj się z nami