Zapraszamy do odwiedzenia witryn projektu “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, prowadzonych przez poszczególnych partnerów.

Zapraszamy do odwiedzenia witryn projektu “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, prowadzonych przez poszczególnych partnerów:.

Witryna Ksiąznicy Cieszyńskiej
http://www.projekt.kc-cieszyn.pl/

Witryna Archiwum Pastwowego w Katowicach oddział w Cieszynie
http://www.eeagrants.katowice.ap.gov.pl/

Witryna Parafii Ewangelicko Augsburskiej
http://biblioteka.cieszyn.org.pl/

Witryna Zakonu Bonifratrów
http://bonifratrzy-archiwum.pl/

Witryna Muzeum Śląska Cieszyńskiego
http://www.projekt.muzeumcieszyn.pl/

Kategorie: AKTUALNOŚCI