E-book: “Między teorią a praktyką. ochrona zbiorów w małych bobliotekach i archiwach”
Konferencja “Między teorią a praktyką”
fotoreportaż
Po zakończeniu konferencji
fotoreportaż


Konferencja „Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach” odbyła się w dniach 3-5 marca 2010 r., stanowiąc zasadniczy element cyklu imprez pod wspólnym tytułem „Cieszyn – miasto książek”, którym zwieńczono trwającą od 1 kwietnia 2007 r. realizację projektu ”Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. W konferencji brało udział ponad 90 osób, głównie konserwatorów książek oraz bibliotekarzy, którzy przyjechali do Cieszyna z całego nieomal kraju, a także z Czech, Niemiec i Holandii. Mieli oni okazję wysłuchać łącznie 18 referatów.
Konferencja, pomyślana jako płaszczyzna konfrontacji norm, przepisów i postulowanych w różnych krajach modelowych rozwiązań w dziedzinie ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z praktycznymi doświadczeniami, dała także asumpt do zaprezentowania dorobku placówek, które uczestniczyły w realizacji projektu. Stwarzając jeszcze jedną sposobność do upowszechnienia informacji na temat jego przebiegu i rezultatów, stała się zarazem okazją do zestawienia cieszyńskich doświadczeń z dotychczasową teorią w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych oraz praktyką, jaka w tej dziedzinie jest udziałem innych ośrodków bibliotecznych o podobnej wielkości i specyfice. Takie zorientowanie konferencji wynikało z przekonania uczestników projektu, że ich doświadczenia, w niejednym aspekcie mające pionierski charakter, stać się mogą nie tylko inspiracją dla placówek borykających się z zagrożeniami podobnymi do tych, które do niedawna jeszcze dotykały większość cieszyńskich bibliotek i archiwów, ale okazać się mogą również źródłem bardzo konkretnej wiedzy na temat możliwości i metod przeciwdziałania owym zagrożeniom, a także trudności i ryzyka, jakie z zadaniem tym są związane.

Na ile założenia te są uzasadnione, ocenić można na podstawie e-booka, zawierającego przedstawione w trakcie konferencji referaty, które w publikacji ujęte zostały w trzech blokach tematycznych „Teoria”, „Praktyka” i „Doświadczenia cieszyńskie”. Obszerny e-book, zredagowany przez Annę Czajkę i Remigiusza Lisa, wyposażony został w proste, a zarazem poręczne narzędzia nawigacyjne. Przyjazna forma publikacji, będąca dziełem twórcy layoutu Kazimierza Gajdzicy, ułatwia czytanie e-booka na ekranie monitora.