W przechowywanym w zasobie Oddziału w Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach zespole Akt miasta Cieszyna występuje między innymi plakat.

na którym w języku niemieckim i polskim umieszczono “Porządek jazdy dla miasta Cieszyna”. Ten ówczesny kodeks drogowy, który miał obowiązywać w mieście Cieszynie, został opracowany na podstawie usta28wy o policji drogowej z 1878 r. Obowiązujące nakazy i zakazy jazdy zostały usystematyzowane w 18 paragrafach dotyczących m.in.: ruchu lewostronnego, zasad wyprzedzania, zasad pierwszeństwa, odstępu między wozami, poruszania się wozami po mieście w dni targowe, przejeżdżania przejść dla pieszych, oświetlenia wozów i kar za naruszenie przepisów.

Porządek jazdy dla miasta Cieszyna z 1896 r.

Kategorie: CIEKAWOSTKI