Wystawa planszowa “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”
Plakat wystawy
“Książki, które stworzyły Europę”
Folder wystawy
“Książki, które stworzyły Europę”
Wystawa planszowa “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego…” –
fotoreportaż
Wystawa “Książki, które stworzyły Europę” –
fotoreportaż


Szczególnie efektywnym narzędziem promocyjnym projektu stała się przygotowana w Książnicy Cieszyńskiej wystawa plenerowa. Ekspozycja, obejmująca 20 plansz o wymiarach 120×120 cm, prezentując poszczególne uczestniczące w projekcie placówki, ich zbiory, a także działania zrealizowane w ramach projektu, otrzymała atrakcyjną oprawę plastyczną, będącą dziełem Mariana Siedlaczka. Wczesną wiosną prezentowana na cieszyńskim Rynku, wzbudzała powszechne zainteresowanie mieszkańców miasta. W maju 2010 r. udostępniono ją w Katowicach, przed tamtejszą siedzibą Archiwum Państwowego, skąd w czerwcu trafiła do Warszawy, gdzie wyeksponowana została najpierw na dziedzińcu Biblioteki Publicznej miasta stołecznego Warszawy, a następnie przed Biblioteką UKSW. Obecnie zapoznać się można z jej wersją elektroniczną, dostępną za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Udokumentowaniu rangi cieszyńskich zbiorów służyła kolejna ekspozycja zorganizowana na zakończenie projektu. Nosząca tytuł „Książki, które stworzyły Europę” wystawa otwarta została w galerii zlokalizowanej w osuszonych w ramach projektu zabytkowych piwnicach Książnicy Cieszyńskiej. Poświęcona została prezentacji kanonu piśmiennictwa, który ukształtował cywilizacyjne i kulturalne oblicze naszego kontynentu, od najstarszych drukowanych wydań Homera oraz Biblii poczynając, przez dzieła Dantego, Erazma z Rotterdamu, Kartezjusza, Woltera, Kanta, a na pismach Karola Marksa i Fryderyka Nietzschego kończąc. Wystawie towarzyszył folder autorstwa Anny Rusnok i Krzysztofa Kleczka, w opracowaniu plastycznym Mariana Siedlaczka. Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.