Bracia miłosierdzia

Twórcą zakonu Braci Miłosierdzia zwanych Bonifratrami jest portugalski święty – Jan Boży żyjący w XVI w., uważany za pioniera współczesnego szpitalnictwa. Jego sposób bycia i charyzma sprawiły, że znalazł naśladowców swojej misji pomocy bliźnim oraz sponsorów, którzy ofiarowali pieniądze na budowę bardzo innowacyjnego jak na owe czasy szpitala. (więcej…)