Twórcą zakonu Braci Miłosierdzia zwanych Bonifratrami jest portugalski święty – Jan Boży żyjący w XVI w., uważany za pioniera współczesnego szpitalnictwa. Jego sposób bycia i charyzma sprawiły, że znalazł naśladowców swojej misji pomocy bliźnim oraz sponsorów, którzy ofiarowali pieniądze na budowę bardzo innowacyjnego jak na owe czasy szpitala.

Ośrodek Jana Bożego przestrzegał zasad higieny, zapewniając każdemu choremu  osobne łóżko, co w XVI wieku było rzadkością.

      Bracia Miłosierdzia znaleźli się w Cieszynie za sprawą cieszyńskiego marszałka Adama Borka, który w 1694 r. przekazał Bonifratrom swoje ziemie. Przybyli zakonnicy zaczęli swoją działalność, mając do dyspozycji zaledwie siedem łóżek. Początkowo szpital pełnił funkcję współczesnego przytułku czy noclegowni, gdzie chorzy i ubodzy mogli znaleźć schronienie. Sytuacja wyglądała zgoła inaczej już w 1724 r., gdy – jak podają kroniki kościelne – w cieszyńskim szpitalu leczono tylko chirurgicznie. Rodzaj kuracji i zabiegów zależny był od wiedzy leczniczej braci posługujących w szpitalu. Od początku istnienia zakonu do dzisiaj Bracia Miłosierni zajmują się fitoterapią czyli ziołolecznictwem, promując zdrowy styl życia, dietę bogatą w przeróżne dodatki ziołowe itp.

      Pacjentem szpitala Braci Miłosierdzia mógł zostać każdy, niezależnie od statusu społecznego, narodowości czy wyznawanej religii. Dokumenty archiwalne potwierdzają, że osobami korzystającymi z usług Bonifratrów byli bezdomni, rolnicy, kupcy, urzędnicy, zakonnicy, a nawet szlachta, narodowości polskiej, czeskiej, ruskiej, francuskiej i włoskiej. Chorzy byli wyznawcami takich religii jak katolicyzm, greko-katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, judaizm.

      Obecnie Bonifratrzy w Cieszynie prowadzą Dom Pomocy Społecznej, w którym znajduje się 116 miejsc. Swoje doświadczenie, historie, spisywali i niewątpliwie spisywać dalej będą w kronikach klasztornych, przechowywanych w zbiorach Archiwum i Biblioteki Konwentu OO. Bonifratrów.

Kategorie: CIEKAWOSTKI