Projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” to nie tylko konserwacja i zabezpieczenie zbiorów ale również ich promocja i udostępnianie szerszemu kręgowi odbiorców.

Dlatego też w ramach projektu Książnica Cieszyńska, w wyremontowanych piwnicach swojej siedziby przy Menniczej 46, zainstalowała nowe gabloty prezentacyjne (poziome i pionowe), które wykorzystane zostaną do prezentacji rezultatów projektu, później zaś służyć będą eksponowaniu zbiorów Książnicy, w ramach organizowanych przez nią cyklicznych wystaw.

Kategorie: AKTUALNOŚCI