W ramach uczestnictwa, przez Książnicę Cieszyńską, w projekcie “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” unowocześniony został sposób monitorowania warunków w jakich przechowywane i udostępniane są zabytkowe zbiory.

W magazynach, dwóch salach ekspozycyjnych oraz dwóch pomieszczeniach czytelni zastąpiono wysłużone rejestratory, nowoczesnym systemem monitoringu temperatury i wilgotności.

System składa się z 10 czujek podłączonych bezprzewodowo do dwóch stacji zbiorczych, przekazujących dane do centralnej bazy danych. Dane te są dostępne za pośrednictwem specjalnego oprogramowania, które oprócz funkcji prezentacyjnej, alarmuje o przekroczeniach założonych parametrów oraz umożliwia szczegółowa analizę historii pomiarów.

Kategorie: AKTUALNOŚCI