W ramach dostawy sprzętu dla pracownik konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej we wrześniu 2008 roku zakupiony został nowy laminator rolowy.

Urządzenie to służy do wgrzewania filmopastu R, czyli bezkwasowej, ochronnej bibułki z jednej bądź z dwóch stron, zabezpieczanych kart papieru. Bibułka jednostronnie pokryta jest termozgrzewalnym klejem akrylowym, zawiera rezerwę alkaliczną z węglanu magnezowego. pH bibułki – 9,6. Węglan magnezowy neutralizuje kwasy powstające w starych papierach i mogące migrować do warstwy kleju. Dodatkowo podczas procesu laminowania zbiory zabezpieczane są przed dalszym uszkodzeniem mechanicznym lub niekiedy wręcz scalane z części, na które rozpadły się zniszczone karty papieru. Co istotne, proces ów jest w pełni odwracalny, a usunięty filmoplast nie pozostawia żadnych śladów na poddanym laminacji papierze.

Kategorie: AKTUALNOŚCI