Kalendarium

28.11.2005 Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji projektu “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” pomiędzy Książnicą Cieszyńską, Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie, Parafią Ewangelicko- Augsburską w Cieszynie, Konwentem Zakonu Bonifratrów w Cieszynie i Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
28.11.2005 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.02.2006 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
21.06.2006 Zawarcie umowy w sprawie dofinansowania projektu z Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
07.03.2007 Zawarcie umowy z menadżerem projektu
21.03.2007 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
01.04.2007 Rozpoczęcie procesu opracowania zbiorów bibliotecznych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego
16.08.2007 Rozwiązanie umowy z menadżerem projektu
23.08.2007 Zawarcie umowy na wykonanie prac budowlanych polegających na osuszeniu piwnic w zabytkowej części siedziby Książnicy Cieszyńskiej
28.09.2007 Zakończenie dezynfekcji zbiorów Biblioteki i Archiwum im Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Biblioteki i Archiwum OO. Bonifratrów oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego
03.09.2007 Zakończenie prac remontowo-budowlanych w Bibliotece i Archiwum Parafii Ewangelicko- Augsburskiej
14.09.2007 Montaż instalacji dozorowej i kontroli w cieszyńskim Oddziale Archiwum Państwowego
21.09.2007 Dostawa regałów kompaktowych dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego
01.10.2007 Zawarcie umowy z nowym menadżerem projektu
01.10.2007 Rozpoczęcie procesu opracowania zbiorów cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
05.11.2007 Rozpoczęcie procesu dygitalizacji zbiorów Archiwum Państwowego
13.11.2007 Odbiór regałów kompaktowych dostarczonych Książnicy Cieszyńskiej
19.11.2007 Rozpoczęcie prac zabezpieczających i napraw introligatorskich w zbiorach Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
22.11.2007 Dostawa regałów dla Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
15.12.2007 Dostawa nawilżaczy powietrza dla Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
17.12.2007 Podpisanie aneksu do umowy w sprawie dofinansowania projektu z Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
21.12.2007 Odbiór komory próżniowej i rozpoczęcie dezynfekcji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej
16.01.2008 Dostawa dwóch odkurzaczy z filtrem wodnym i filtrem Hepa dla Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
24.01.2008 Zawarcie umowy na konserwację obiektu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego: “Mappa geographica Regni Bohemiae”, Augsburg 1720 r.
31.01.2008 Zakończenie procesu dezynfekcji zbiorów cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
31.01.2008 Odbiór prac budowlanych polegających na osuszeniu piwnic w zabytkowej części siedziby Książnicy Cieszyńskiej
31.01.2008 Zawarcie umowy na opracowanie zbiorów Książnicy Cieszyńskiej
15.02.2008 Dostawa sprzętu komputerowego oraz programu MAK i MAKWWW dla cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
10.03.2008 Dostawa sprzętu komputerowego oraz programu MAK i MAKWWW dla Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
21.03.2008 Dostawa suszarki ramowej dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
25.03.2008 Montaż instalacji sygnalizacji włamania i pożaru w Muzeum Śląska Cieszyńskiego
27.03.2008 Dostawa urządzeń do kontroli warunków klimatycznych dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
28.03.2008 Dostawa sprzętu fotograficznego dla Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
28.03.2008 Dostawa gilotyny dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
18.04.2008 Rozpoczęcie prac zabezpieczających i napraw introligatorskich w bibliotece Muzeum Śląska Cieszyńskiego
28.04.2008 Dostawa ministołu ciśnieniowego wraz z osprzętem (sterownik oraz odkurzacz przemysłowy i podświetlana nadstawka ssąca) dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
07.05.2008 Rozpoczęcie procesu opracowania kolekcji starych druków w Bibliotece Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
13.05.2008 Dostawa osuszaczy powietrza dla Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
16.05.2008 Zawarcie umowy na wykonanie witryny internetowej projektu
21.05.2008 Dostawa dygestorium dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
28.05.2008 Zawarcie umowy na konserwację drugiej partii obiektów (trzech rękopisów i dziesięciu starych druków) ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej
02.06.2008 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Biblioteki i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów
03.06.2008 Odbiór pierwszej partii obiektów ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (pięciu rękopisów i czterech starych druków), Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (czterech rękopisów i jednego starego druku) oraz Biblioteki i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów (dwóch rękopisów) objętych konserwacją
03.06.2008 Dostawa Ph-metru dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
04.06.2008 Dostawa urządzeń do kontroli warunków klimatycznych dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego
10.06.2008  Zakończenie prac malarskich w pomieszczeniach Książnicy Cieszyńskiej
13.06.2008 Dostawa osuszaczy i nawilżaczy powietrza dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego
16.06.2008 Dostawa mebli dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
23.06.2008 Dostawa osuszaczy dla cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
24.06.2008 Dostawa osuszaczy i termohigrografu dla Biblioteki i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów
27.06.2008 Dostawa umeblowania dla Biblioteki i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów
30.06.2008 Dostawa nawilżaczy dla cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
01.07.2008 Rozpoczęcie procesu opracowania zbiorów Biblioteki i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów
30.07.2008 Dostawa i montaż elektronicznego systemu kontroli klimatu dla cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
04.08.2008 Zakończenie dostaw drobnego sprzętu (elektroniczna waga laboratoryjna, dejonizator, mieszadło laboratoryjne, mikroskop, luksomierz, lodówka) dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
 06.08.2008 Zawarcie umowy na digitalizację zbiorów Książnicy Cieszyńskiej
07.08.2008 Zawarcie umowy na konserwację obiektu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego: “Geometrischer Grundriss der Stadt Teschen”, 1789 r.
09.08.2008 Zawarcie umów na konserwację ośmiu obiektów ze zbiorów Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (trzech kompletów map luźnych, trzech starych druków i dwóch rękopisów)
28.08.2008 Rozpoczęcie procesu opracowania zbiorów Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
04.09.2008 Odbiór kolejnej partii obiektów ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (dwóch rękopisów i trzech starych druków), Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (jednego rękopisu), Biblioteki i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów (jednego rękopisu) oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego (jednej mapy) objętych konserwacją
09.09.2008 Dostawa przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych do czytelni i magazynu czytelni przy Bibliotece i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
15.09.2008 Dostawa sprzętu ekspozycyjnego dla Książnicy Cieszyńskiej
23.09.2008 Dostawa czytnika i skanera mikrofilmów dla Książnicy Cieszyńskiej
25.09.2008 Dostawa laminatora wraz z obcinarką dla pracowni konserwatorskiej Książnicy Cieszyńskiej
06.10.2008 Zakończenie procesu badań mikrobiologicznych zbiorów cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego, poddanych dezynfekcji i czyszczeniu.
28.10.2008 Rozpoczęcie prac zabezpieczających i napraw introligatorskich w zbiorach Biblioteki i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów
07.11.2008 Dostawa i montaż elektronicznego systemu kontroli klimatu w Książnicy Cieszyńskiej
26.11.2008 Zakończenie procesu konserwacji pierwszych czterech ksiąg ze zbiorów cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
28.11.2008 Dostawa materiałów do konserwacji dla pracowni Książnicy Cieszyńskiej
11.12.2008 Zakup sprzętu komputerowego do czytelni w Książnicy Cieszyńskiej
17.12.2008 Zakup gablot muzealnych i regałów do Parafii Ewangelicko Augrburskiej
19.12.2008 Zakup oczyszczaczy, osuszaczy i nawilżaczy powietrza do Książnicy Cieszyńskiej
30.12.2008 Podpisanie umowy na opracowanie przewodnika po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych oraz scenariuszy lekcji bibliotecznych poświęconych cieszyńskiemu dziedzictwu piśmienniczemu
 12.01.2009 Podpisanie przez Archiwum Państwowe w Katowicach umowy z firmą “Mikrofil-Center, Digital-Center” umowy na wykonanie usługi mikrofilmowania materiałów archiwalnych
20.01.2009 Dostawa ośmiu termohigrografów bębnowych
 23.01.2009 Podpisanie pomiędzy Książnicą Cieszyńską a Śląską Biblioteką Cyfrową umowy o udostępnieniu za pośrednictwem ŚBC zasobów cyfrowych powstających w ramach projektu
 29.01.2009 Komisja Konserwatorska w Archiwum Państwowym w Katowicach
31.03.2009 Ustalenie ramowego programu konferencji naukowej wieńczącej realizację projektu
21.05.2009 Odbiór kolejnej partii obiektów ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (jednego rękopisu i sześciu starych druków) objętych konserwacją
31.05.2009 Stan zaawansowania procesu katalogowania zbiorów: 336 jedn. rękopisów, 9 003 starych druków, 2 177 druków XIX i XX wiecznych; stan zaawansowania procesu dygitalizacji zbiorów: 97 318 stron rękopisów i 81 516 stron czasopism