Cesarski orzeł wieńczący laskę Ludwika Zinzendorfa, Pamiętniki kościoła ewangelickiego z 1809 roku, szulki wigilijne … Wymienione przedmioty skrywają wiele tajemnic a odkrycie ich zmienia nasze wyobrażenie o świecie.

Powyższe eksponaty wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ich proweniencji i znaczenia znaleźć możemy w nowo otwartym Muzeum Protestantyzmu, prezentującym życie duchowe oraz kulturę materialną cieszyńskiej społeczności ewangelickiej na przestrzeni dziejów. Dostępna w Muzeum stała ekspozycja, zatytułowana „Z dziejów luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, pozwala lepiej zrozumieć złożoność stosunków wyznaniowych na Śląsku Cieszyńskim i wielokulturowość regionu.

Stworzenie drugiego w Polsce (po Mikołajkach na Mazurach) Muzeum poświęconego historii ewangelicyzmu możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach realizowanego w Cieszynie projektu “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Przygotowanie trzech sal ekspozycyjnych wiązało się z przeprowadzeniem wielu prac instalacyjno-budowlanych (więcej w artykule: “Z kielnią do biblioteki”), zgromadzeniem unikalnych eksponatów oraz zakupem odpowiednich gablot.

Uroczyste otwarcie Muzeum, zorganizowane 29 marca 2009 r., w roku 300-lecia obchodów powstania kościoła Jezusowego w Cieszynie, poprzedzone zostało uroczystym nabożeństwem z udziałem bp Janusza Jaguckiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Stanisława Piętaka ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu oraz bp Pawła Anweilera, przewodzącego diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego. Przebieg działań, które pozwoliły na uruchomienie Muzeum Protestantyzmu oraz scenariusz ekspozycji przedstawili jej autorzy, Maciej Oczkowski i Marcin Gabryś.

Od dnia 29 marca 2009 r. każdy zainteresowany może odwiedzić Muzeum Protestantyzmu, wcześniej uzgodniwszy termin wizyty w kancelarii parafialnej znajdującej się na Placu Kościelnym 6 w Cieszynie;
tel. 033 857 96 69;
adres e-mail: peacieszyn@poczta.onet.pl

 

Kategorie: AKTUALNOŚCI