12 stycznia 2009 roku Archiwum Państwowe w Katowicach podpisało umowę z firmą “Mikrofilm-Center, Digital – Center” z Poznania na wykonanie usługi polegającej na mikrofilmowaniu materiałów archiwalnych.

Kopiowaniem objęte zostaną dokumenty i akta z lat 1438- 1929, należące do zespołu “Komora Cieszyńska”, kluczowego dla badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego.

W ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” zmikrofilmowana zostanie tylko początkowa część zespołu, około 50 000 klatek mikrofilmowych.

Kategorie: AKTUALNOŚCI