Modernizacja witryny internetowej zrealizowana w ramach projektu "Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego online"