Dezynfekcja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej prowadzona jest w zakupionej za 311 100 zł komorze fumigacyjnej firmy “Konvak”.

Wytypowane wcześniej do tego zabiegu obiekty pakowane są do koszy i zwożone do pomieszczeń komory – jeden wsad to 10 mb materiałów (6 lub 9 koszy). Po szczelnym zamknięciu komory uruchomiony zostaje program komputerowy. W pierwszej kolejności z komory wypompowywane jest powietrze i sprawdzana jej szczelność, po czym przez cztery godziny materiały są podgrzewane i nawilżane przez wytwornicę pary i grzałki, w celu pobudzenia do rozwoju owadów, i mikroorganizmów “uśpionych” w książkach. Następnie do komory wpuszczany jest silnie trujący gaz, rotanox, składający się w dziewięciu procentach z tlenku etylenu, a w pozostałej części – z dwutlenku węgla, zapobiegającego samozapłonowi. Wpuszczenie gazu uruchamia proces zwany dezynfekcją właściwą, trwający 36 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji automatycznie uruchamia się płukanie, polegające na wypompowywaniu gazu i wypełnianiu komory świeżym powietrzem. Obecnie przeprowadzanych jest 17 płukań – tlenek etylenu podczas wyrzucania przechodzi przez katalizator, gdzie jest spalany, a następnie, po przejściu przez filtry, wyrzucany do atmosfery.

       Fizyczna obecność personelu obsługującego komorę wymagana jest tylko przy załadunku i rozładunku komory oraz w trakcie odkręcania i zakręcania butli z gazem oraz kontroli czujników – detektorów gazu (jeden znajduje się w komorze dezynfekcyjnej, a drugi w pomieszczeniach kwarantanny, dokąd przenosi się materiały po dezynfekcji). Proces wietrzenia materiałów, wspomagany przez wentylatory, trwa kilka dni. Pomieszczenie dla obsługi całego procesu znajduje się nad komorą, w pracowni introligatorskiej, gdzie przebieg dezynfekcji można śledzić na monitorze komputera; dodatkowo o przebiegu tego procesu informują komunikaty głosowe.

       Trujący gaz używany do dezynfekcji wymaga od obsługi komory stosowania zabezpieczeń osobistych, w postaci maski z pochłaniaczami par organicznych, okularów w szczelnej obudowie, rękawic z gumy butylowej bądź neoprenowej, ochrony głowy, fartucha. Komorę powinny obsługiwać dwie osoby.

       Przy użyciu komory można zdezynfekować średnio dwa wsady tygodniowo.

Kategorie: CIEKAWOSTKI