W księgozbiorze biblioteki Tschammera znajduje się wydanie pierwszego, usystematyzowanego zbioru map świata “Theatrum Orbis Terrarum”, który został wykonany przez flamandzkiego kartografa Abrahama Orteliusa w 1580 roku.

Pierwotnie mapy tworzono rylcem na wypolerowanej płycie miedzianej (miedzioryty), następnie odbijano na prasie. Przedstawiony w dziele Orteliusa obraz świata cechuje się kartograficzną dokładnością, ale i różnorodnością przedstawień dodatkowych elementów, takich jak zwierzęta, rośliny, godła itp.
Czy wiesz, że “Theatrum Orbis Terrarum” zawiera pierwszą mapę Śląska wykonaną przez Martina Helwiga w 1561 roku?

Kategorie: CIEKAWOSTKI