Projekt “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” realizowany jest przez pięć cieszyńskich instytucji, które działają wspólnie na podstawie porozumienia zawartego 28 listopada 2005 r.

Lider projektu:

Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn,
http://www.kc-cieszyn.pl
Koordynator projektu: Krzysztof Szelong, kcc@cieszyn.petex.bielsko.pl,
tel.  + 48 (033) 851 38 40
Partnerzy projektu:

Archiwum Państwowe w Katowicach (Oddział w Cieszynie), ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice,
http://www.katowice.ap.gov.pl

Kierownik projektu: Sabina Klimkiewicz, kancelaria@katowice.ap.gov.pl,
tel. + 48 (032) 208 78 01

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn,
http://cieszyn.org.pl
Kierownik projektu: Jolanta Sztuchlik, starodruk@wp.pl,
tel. + 48 (033) 857 96 69

Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, pl. Józefa Londzina 1, 43-400 Cieszyn,
http://www.bonifratrzy.pl/cieszyn/index.html
Kierownik projektu: Maksymilian Kuśka, maxkuska@interia.pl
tel. + 48 (033) 852 05 62, 852 02 67

Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn,
http://www.muzeumcieszyn.pl
Kierownik projektu: Marian Dembiniok, mc@muzeum-cieszyn.ox.pl
tel. + 48 (033) 85 215 77